Korisnik robert0puffin

Član već: 3 sedmica
Vrsta: Registrovani korisnik
Puno ime:
Mesto:
Internet prezentacija:
O korisniku:

Aktivnost robert0puffin

Score: 1,300 poena (pozicija na rang listi #11)
Pitanja: 60
Odgovora: 0
Komentari: 0
Glasao na: 0 pitanja, 0 odgovora
Dodelio je: 0 pozitivnh glasova, 0 negativnih glasova
Dobio je: 0 pozitivnh glasova, 0 negativnih glasova

Zid korisnika robert0puffin

Molimo Vas da se prijavite ili registrujete da biste mogli slati poruke na zid.
...